Buurtcirkel

Tweede Buurtcirkel van start met subsidie vanuit Innovatiebudget

Goed voorbeeld doet goed volgen. Na een eerste succesvolle start in Oud-Beijerland is er nu ook een Buurtcirkel in Numansdorp. Het idee achter de Buurtcirkels is hetzelfde gebleven: kwetsbare mensen met elkaar in contact brengen, zodat ze elkaar kunnen helpen bij hulpvragen.

Het idee achter de Buurtcirkels is dat iedereen wel een talent of een vaardigheid heeft om een ander te helpen. Een Buurtcirkel bestaat uit negen tot twaalf mensen met een hulpvraag die hier begeleiding of ondersteuning bij nodig hebben. Ze wonen bij elkaar in de buurt. Aan elke Buurtcirkel is ook een vrijwilliger verbonden. De vrijwilliger ondersteunt de deelnemers in het maken van onderlinge verbindingen.

Ook onderhoudt de vrijwilliger weer contacten met de Buurtcirkelcoach, een professional van Pameijer die de groep langs de zijlijn volgt. Pameijer zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische ziekte. De Buurtcirkelcoach ondersteunt het groepsproces en de vrijwilliger. Hij of zij is ook eerste aanspreekpunt bij zwaardere zorgvragen, waar het netwerk zelf geen of nog geen antwoord op heeft. Daarmee fungeert de coach als 'vangnet': hij of zij staat klaar als individuele hulp nodig is.

Veranderingen in de zorg

De introductie van de Buurtcirkel heeft direct te maken met de veranderingen in de zorg. Het idee komt uit Engeland waar de cirkels ‘key rings’ heten, zegt account manager Peggy Hamelinck van Pameijer. ‘De Buurtcirkels doen een beroep op de deelnemers om anders naar zichzelf en hun maatschappelijke rol te kijken. De ondersteuning steken we anders in. Ook maken we waar mogelijk de beweging van formele naar informele inzet. Deelname aan een Buurtcirkel betekent voor de deelnemers meer regie over het eigen leven. Ook wordt het sociale netwerk versterkt. Zo kunnen mensen beter op zichzelf staan. Mensen zetten eigen talenten en vaardigheden in en maken ook weer gebruik van de talenten en vaardigheden van andere Buurtcirkel-deelnemers.’

Nauwe samenwerking

Buurtcirkels functioneren niet alleen omdat de deelnemers op elkaar kunnen terugvallen. 'Samenredzaamheid' is een belangrijke pijler onder het succes. Die samenredzaamheid zoeken de deelnemers en de vrijwilliger onder meer bij familieleden, kerk en wijk. Peggy: 'Samen redzaam zijn, samen delen, verbinden en iets voor een ander betekenen zijn de sleutelwoorden in de Buurtcirkel. Andere kwetsbare mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen daarom ook aansluiten tijdens een open avond zoals bij Buurtcirkel Oud-Beijerland het geval is.’ De gesloten avonden zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers. Zij bespreken dan met elkaar onderwerpen waar geen mensen van buitenaf bij betrokken zijn.

Toegevoegde waarde

Het succes van de Buurtcirkels is niet toevallig, denkt Peggy: ‘Een Buurtcirkel is van de deelnemers. De Buurtcirkel gaat uit van de mogelijkheden en de eigen kracht van burgers en het versterken daarvan. De deelnemers hebben allemaal hun eigen talenten en kwaliteiten en worden ook zo benaderd. Te lang hebben deelnemers door de zorgen van professionele hulpverleners zich ‘cliënt’ gevoeld. Bij een Buurtcirkel werken we vanuit een benadering die het herstel ondersteunt. Die benadering is erop gericht mensen te laten ontdekken wat ze wel kunnen, waar hun kwaliteiten liggen. Door dit aandacht te geven ontstaat er groei, persoonlijk en in de groep. Bij Buurtcirkel werken we vanuit een herstel-ondersteunende benadering, gericht op mensen te laten ontdekken wat ze wel kunnen, waar hun kwaliteiten liggen. Door van toegevoegde waarde te zijn krijgen mensen weer meer sociaal gewaardeerde rollen. Er ontstaan verbindingen in de wijk en duurzame contacten.’

Innovatiebudget belangrijk

Mede dankzij het Innovatiebudget heeft de Hoeksche Waard nu twee Buurtcirkels: in Oud-Beijerland en in Numansdorp. Peggy: ‘Door de subsidie is het voor alle kwetsbare inwoners mogelijk deel te nemen aan een Buurtcirkel, ook zonder een beschikking voor maatwerkvoorzieningen. Hierdoor is het heel laagdrempelig voor burgers en dus ook preventief.  Ook is de stap voor mensen met professionele ondersteuning kleiner om dit af te bouwen: deelnemers hebben immers een eigen netwerk ontwikkeld. Zonder draagvlak binnen de gemeente is het bijna onmogelijk om deze vorm van ondersteuning op te starten.’

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan het contactformulier in zodat wij u verder kunnen helpen.

U bent hier:Home | Maatschappelijke ondersteuning | Projecten | Buurtcirkel
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen 
E-mail: info@samenmeerHoekscheWaard.nl