Gemeenten passen beleid Huishoudelijke Ondersteuning aan (07-09-2017)

De uitvoering van de Huishoudelijke Ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Vanaf 1 november 2017 passen de vijf gemeenten het beleid aan. Bij de toekenning van Huishoudelijke Ondersteuning gaan de gemeenten niet langer uit van het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’, maar wordt beschreven welke werkzaamheden in hoeveel uur worden uitgevoerd. Met inwoners die al Huishoudelijke Ondersteuning hebben, wordt contact opgenomen en een gesprek gevoerd. Naar aanleiding van dit gesprek wordt de indicatie samen met de cliënt omgezet naar de nieuwe werkwijze. De verwachting is dat er bij een ongewijzigde situatie geen enkele cliënt op achteruit gaat. Voor inwoners die een nieuwe aanvraag voor Huishoudelijke Ondersteuning indienen, gaat het nieuwe beleid op 1 november 2017 in.  

Aanleiding

Op 18 mei 2016 heeft De Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan over de uitvoering van de Huishoudelijke Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).  Deze uitspraak leidt tot de aanpassing van de Huishoudelijke Ondersteuning in de Hoeksche Waard. De colleges van burgemeester en wethouders van de vijf gemeenten hebben dit half augustus 2017 besloten.

Wat is er veranderd?

De gemeenten gaan niet langer meer uit van het resultaat van een schoon en leefbaar huis, waarbij de zorgaanbieder én cliënt vervolgens in het ondersteuningsplan de huishoudelijke ondersteuning concreet invullen. De gemeenten kiezen er voor om zelf duidelijke maatwerkvoorzieningen toe te kennen, waarin beschreven staat in hoeveel uur en welke activiteiten/werkzaamheden worden uitgevoerd bij een cliënt in huis.

Huidige cliënten

Met de cliënten die al Huishoudelijke Ondersteuning hebben, wordt contact opgenomen door medewerkers van Wmo Hoeksche Waard. Zij komen bij de mensen thuis voor een gesprek over de Huishoudelijke Ondersteuning. Samen met de cliënt wordt de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht, zodat de huidige indicatie omgezet kan worden naar de nieuwe werkwijze. De huidige indicatie blijft geldig totdat de nieuwe is afgegeven.

In totaal worden er in de Hoeksche Waard ruim 1300 cliënten bezocht. Vanwege dit grote aantal verwachten wij ongeveer zes maanden nodig te hebben voor dit traject. We starten vanaf 1 januari 2018 en verwachten uiterlijk 1 juli 2018 hiermee klaar te zijn.  Iedere cliënt ontvangt in november 2017 een brief hierover en er wordt telefonisch een afspraak gemaakt voor een gesprek. De verwachting is dat er bij een ongewijzigde situatie geen enkele cliënt op achteruit gaat.

De meeste mensen zullen hetzelfde behouden en sommigen gaan er op vooruit. We verwachten ook dat op deze manier een soepele overgang kan plaatsvinden naar de nieuwe werkwijze.

Nieuwe cliënten

Voor inwoners die een nieuwe aanvraag voor Huishoudelijke Ondersteuning indienen,  gaat het nieuwe beleid 1 november 2017 in. Op dat moment is de nieuwe werkwijze administratief doorgevoerd. Inwoners kunnen zich bij Wmo Hoeksche Waard aanmelden voor Huishoudelijke Ondersteuning; telefoonnummer 088-647 19 20, e-mailadres contact@WmoHW.nl.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Wmo Hoeksche Waard. Dit kan telefonisch op nummer 088-647 19 20 of per mail naar contact@WmoHW.nl.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan het contactformulier in zodat wij u verder kunnen helpen.

U bent hier:Home | Samen meer Hoeksche Waard | Nieuws | Gemeenten passen beleid Huishoudelijke Ondersteuning aan
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen 
E-mail: info@samenmeerHoekscheWaard.nl