Nieuws

Op deze pagina vindt u onze actuele nieuwsberichten. Via de link Archief onderaan deze pagina kunt u onze oude nieuwsberichten vinden.

 • High Tea voor de mantelzorgers in de Hoeksche Waard!

  (23-11-2018)

  Op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. In heel het land wordt aandacht aan besteed aan de Mantelzorger! In de Hoeksche Waard organiseert de afdeling Mantelzorg- en vrijwilligers-ondersteuning van MEE Zuid-Hollandse Eilanden samen met Zorgwaard een gezellige middag voor alle mantelzorgers. De Dag van de mantelzorg werd op twee plaatsen met een identiek programma gevierd. Op 3 november werd de Dag van de Mantelzorg gevierd in Streona in Strijen en op 10 november in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland. Deze viering komt jaarlijks terug en is qua deelnemersaantal de afgelopen tien jaar enorm gegroeid van 80 naar bijna 400 deelnemers!

  Lees meer
 • Week tegen Kindermishandeling, 19 t/m 25 november 2018

  (13-11-2018)

  Dit jaar is het thema: Ik maak het verschil

  Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Zelfs een klein gebaar kan een groot verschil maken. Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen.

  Lees meer
 • 'Hoorwinst’ in de Hoeksche Waard

  (07-11-2018)

  Sinds 2011 brengen getrainde vrijwilligers in Oud-Beijerland huisbezoeken aan 75-plussers om te horen wat zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen en sociaal actief te blijven. Uit de signalen van de inmiddels ruim 2500 huisbezoeken maakte Magdaleen Rietveld, ouderenadviseur bij gemeente Oud-Beijerland, op dat slechthorendheid ertoe kan leiden dat ouderen zich steeds meer terugtrekken uit sociale contacten. Ze vond dat daar aandacht voor moest komen, vooral ook... omdat steeds meer ouderen langer (en alleenstaand) zelfstandig blijven wonen en hun sociale netwerken met de jaren kleiner worden.

  Om de aandacht hierop te vestigen voerden ouderenadviseur Magdaleen Rietveld (57) en emeritus-hoogleraar KNO-heelkunde Louw Feenstra (78) samen een korte eenakter op, op het terras van Oud-Beijerland. Lees het volledige artikel in de nieuwe Wegwijs, nummer 16 (pagina 14-15) op de website van gemeente Oud-Beijerland.

 • Wijkteam Cromstrijen-Korendijk gestart

  (16-10-2018)

  Vandaag is het Wijkteam Cromstrijen-Korendijk gestart. In dit team werken medewerkers van Kwadraad, Careyn, Wmo Hoeksche Waard, Werk & Inkomen Hoeksche Waard, Antes, Welzijn Hoeksche Waard, Heemzicht, Stichting MEE en Alerimus samen. Met elkaar bieden zij ondersteuning aan inwoners van de Cromstrijen en Korendijk van 18 jaar en ouder, die door ziekte, handicap of financiële problemen hulp nodig hebben. Door samen te werken in één team zijn onderlinge lijnen kort en kan men de cliënt beter en efficiënter ondersteunen. ’Vragen van inwoners worden door een deskundig en gevarieerd team van professionals opgepakt. De hulpvrager heeft daarbij altijd één aanspreekpunt binnen het team.’, aldus wethouder Ina van der Werf-Weeda (gemeente Oud-Beijerland en voor de vijf gemeenten bestuurlijk trekker van dit onderwerp). ‘Om de hulpvrager zo goed mogelijk te kunnen helpen, werkt het team samen met vele andere organisaties.’

  In het onderstaande persbericht vindt u meer informatie over het wijkteam.

  Lees meer
 • Casemanagers Dementie en Wmo Hoeksche Waard werken samen voor snelle ondersteuning van cliënten met dementie

  (10-10-2018)

  Het aantal mensen met dementie neemt sterk toe, landelijk maar ook in de Hoeksche Waard. De ondersteuning van deze doelgroep is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard. Juist omdat er vaak een onzekere periode vooraf gaat aan het daadwerkelijk vragen om hulp of ondersteuning. Daarom slaan de casemanagers Dementie en Wmo Hoeksche Waard de handen in elkaar om mensen met dementie en hun familie  sneller te kunnen helpen. ’Ik ben heel blij met deze samenwerking. Als gemeenten vertrouwen wij op de deskundigheid van de casemanagers Dementie, waardoor de benodigde zorg en ondersteuning op het gebied van dagbesteding en/of huishoudelijke ondersteuning voor deze inwoners sneller geregeld kan worden.’, aldus wethouder Ina van der Werf-Weeda (verantwoordelijk wethouder namens de vijf Hoeksche Waardse gemeenten). ‘Daarnaast hoeven ze nu ook maar één keer hun verhaal te doen en dat is voor hen heel prettig.’

  Meer informatie vindt u hieronder in het persbericht

  Lees meer
 • Blijk van Waardering voor mantelzorgers ook aan te vragen door familie, vrienden en kennissen van mantelzorgers en betrokken zorgaanbieders

  (03-10-2018)

  De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard waarderen ook dit jaar mantelzorgers voor hun inzet. Dit doen zij o.a. met een Blijk van Waardering, een VVV-bon ter waarde van € 75,-.  De afgelopen jaren kon deze Blijk van Waardering alleen aangevraagd worden door de zorgvrager en/of de mantelzorger zelf. Maar dit jaar kunnen ook familie, vrienden en kennissen van een mantelzorger en/of een betrokken professional de Blijk van Waardering voor hen aanvragen. Dus kent u iemand die als mantelzorger een partner, kind, familielid of goede bekende ondersteunt en daarvoor in het zonnetje gezet mag worden? Meld hem of haar dan aan bij MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden (0181-333 507, servicebureau@meeplus.nl). 

  Lees meer
 • Wij zoeken mantelzorgers voor onze bewustwordingscampagne mantelzorg 2019!

  (26-09-2018)

  In 2017 maakte MEE Zuid-Hollandse Eilanden in opdracht van de vijf gemeenten een bewustwordingscampagne rondom het begrip 'mantelzorg'. In 2019 geven we hieraan in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard een vervolg! Deze keer geven we vooral aandacht aan respijtzorg: een vorm van mantelzorgondersteuning.

  Wij zoeken....

  Voor de campagne zoeken wij mantelzorgers die gebruik maken van respijtzorg. Voorbeelden van respijtzorg zijn weekendopvang, een vrijwilliger die de zorg even overneemt, dagbesteding of persoonlijke verzorging thuis. Mantelzorgers die dankzij die vorm van ondersteuning meer tijd voor zichzelf hebben en/of een betere balans in hun leven ervaren. Door mooie voorbeelden te tonen met de campagne, hopen we dat de mantelzorger eerder herkend en erkend wordt. Zodat ze tijdig ondersteuning krijgen en door ondersteuning niet (over)belast raken.

  Lees meer
 • Dag van de mantelzorg en blijk van Waardering voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard!

  (21-09-2018)

  Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Mantelzorg wordt gegeven vanuit een persoonlijke relatie. Dat maakt het waardevol en uniek voor zowel de mantelzorger als voor degene die zorg ontvangt.  Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. ‘Mantelzorger worden overkomt je. Soms plotseling, maar het kan ook langzaam groeien. Mantelzorger zijn  kan veel van iemand vragen. De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard waarderen de inzet van mantelzorgers dan ook zeer. En wij willen hen zo goed als mogelijk ondersteunen.’, aldus wethouder Arie Mol (bestuurlijk trekker voor mantelzorgondersteuning in de Hoeksche Waard). De vijf gemeenten doen dat onder andere door Mantelzorgondersteuning van MEE aan te bieden, zoals respijtzorg. Maar ook door de Dag van de Mantelzorg te organiseren (3 en 10 november 2018) en hen een Blijk van Waardering van € 75,- aan te bieden.

  Lees meer
 • Blijk van Waardering voor mantelzorgers

  (05-09-2018)

  Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en  met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Mantelzorg wordt gegeven vanuit een persoonlijke relatie. Dat maakt het waardevol en uniek voor zowel de mantelzorger als voor degene die zorg ontvangt.  Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. Om hen te bedanken voor hun inzet bieden de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard ook dit jaar de Blijk van Waardering aan mantelzorgers aan.

  Mantelzorgers of zorgvragers kunnen de Blijk van Waardering, een VVV-bon ter waarde van € 75,-, aanvragen via deze website of door contact op te nemen met MEE Zuid-Hollandse Eilanden. Dit kan telefonisch via nummer (0181) 333 507 of per mail naar servicebureau@meeplus.nl.

 • Per 1 september nieuwe crisisdienst Zuid-Holland Zuid; bereikbaar via nummer 0800 – 1471

  (28-08-2018)

  De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarmee hebben ze ook de verantwoordelijkheid, de organisatie en de regie op de uitvoering van de crisisdienst en de crisiszorg voor de jeugdhulp en Wmo. Verschillende organisaties boden crisishulp aan verschillende doelgroepen in de Hoeksche Waard en de 12 overige gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. 

  De  gemeenten en de betrokken instellingen in de regio wilden één integrale crisisdienst voor inwoners van 0 tot 100 jaar. Eén crisisdienst voor inwoners en professionals waar 24/7 bezetting aanwezig is en die snel en efficiënt kan inspringen waar nodig.

  Per 1 september is dit gerealiseerd in de nieuwe crisisdienst Zuid-Holland Zuid, bereikbaar via nummer 0800 – 1471.

  Lees meer
 • Cursus “de Zorg de Baas” voor ouders van zorg intensieve kinderen in de Hoeksche Waard

  (28-08-2018)

  Op 10 oktober start in de Hoeksche Waard de cursus De Zorg de Baas speciaal voor ouders die intensief zorgen voor kinderen met een lichamelijke-, verstandelijke of psychische beperking. Deze cursus wordt georganiseerd door MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden.

  Lees meer
 • Cursus “de Zorg de Baas” in de Hoeksche Waard

  (28-08-2018)

  Op 10 oktober start in Hoeksche Waard de cursus De Zorg de Baas voor mensen die zorgen voor een naaste. Deze cursus wordt georganiseerd door MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden. De cursus is voor mantelzorgers die zorgen voor iemand (een partner, familielid, kind, vriend of vriendin) met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, hersenletsel, dementie of psychische problemen.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief preventie en innovatie, juli 2018

  (12-07-2018)

  Om de zorg voor jong en oud goed en betaalbaar te houden - ook in de toekomst – zijn slimme en vernieuwende ideeën en initiatieven nodig die goed aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Om de ontwikkelingen van deze initiatieven te ondersteunen, hebben de gemeenten twee budgetten beschikbaar gesteld: budget ‘Veranderen doen we samen’ en Lokale Impuls Jeugdhulp. De voortgang van projecten die vanuit die budgetten gesteund worden, hebben we beschreven in de onderstaande nieuwsbrief.

  Lees meer
 • Woensdag 20 juni Café Gezien met als thema social media (en gamen)

  (22-05-2018)

  Social Media (en gamen) is het thema van de volgende bijeenkomst van Café Gezien. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 juni vanaf 19.30 uur in Het Dorpshart in Mijnsheerenland.

  Lees meer
 • Ondersteuning voor mantelzorgers: wat zijn uw ervaringen?

  (11-05-2018)

  De gemeenten in de Hoeksche Waard willen dat mantelzorgers hulp en passende ondersteuning kunnen krijgen. Ook is belangrijk dat zij weten waar zij hiervoor terecht kunnen. We willen dat ondersteuning aansluit bij de behoeften van mantelzorgers. Daarom toetsen we van onze plannen regelmatig bij mantelzorgers zelf.  

  Bent u mantelzorger en wilt u uw ervaringen met ons delen? Heeft u ideeën om de mogelijkheden voor ondersteuning te verbeteren? Wij gaan graag met u in gesprek op:

  Lees meer
 • 12 mei: Fiets mee langs de Kunst van de Zorg!

  (25-04-2018)

  Op 12 mei 2018 organiseren samenwerkende organisaties in de zorg een bijzondere fietstocht voor jong en ouder. Deze organisaties hebben zich enorm ingezet om met hun cliënten mooie kunstobjecten te maken, die u die dag kunt bezichtigen.

  Het thema is het verbeelden van hoe het is om te leven met een beperking. Diverse kunstenaars in de Hoeksche Waard hebben meegewerkt om samen met de cliënten dit thema uit te beelden. Daarnaast is bij iedere locatie iets te doen, te proeven of te ervaren. Ook krijgt u een goodiebag mee voor onderweg.
   

  Lees meer
 • Sociaal raadsvrouw zet zich in voor recht inwoners

  (19-04-2018)

  Sociaal raadsvrouw, Annelie Elderson, zet zich in om recht te halen voor inwoners van Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen en Oud-Beijerland. Ze geeft gratis informatie en advies, schrijft brieven, bezwaar en beroepschriften, bemiddelt en verwijst naar instanties.

  Lees meer
 • Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

  (19-04-2018)

  Bent u tevreden over de zorg of maatschappelijke ondersteuning die u via uw gemeente krijgt? Of kunnen er dingen beter? Deze week ontvangt een groep inwoners van de Hoeksche Waard een vragenlijst met vragen over hun ervaringen met Wmo-ondersteuning. Dat gebeurt in het kader van het zogenaamde ‘cliëntervaringsonderzoek Wmo’.

  Lees meer
 • Vrijdag 25 mei: Inspiratiemiddag Samen Ouder

  (13-04-2018)

  Op de Inspiratiemiddag ‘Samen Ouder’ kunt u workshops bijwonen van Samen Dementievriendelijk, de Politie, Veilig Thuis, Odensehuis HW, de Rabobank en meer. Bovendien zal Hugo Borst aanwezig zijn voor een lezing en signeersessie.

  Bent u in deze onderwerpen geïnteresseerd, bent u vrijwilliger, mantelzorger of werkt u met ouderen? Kom dan op vrijdag 25 mei vanaf 12.30 uur naar de Inspiratiemiddag ‘Samen Ouder’ in Gemeentehuis Oud-Beijerland. Wilt u zich nu al aanmelden? Klik dan hier om naar het aanmeldformulier op de website van Welzijn Hoeksche Waard te gaan.

  Lees meer
 • De vijf gemeenten in Hoeksche Waard krijgen erkenning mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

  (12-03-2018)

  De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen en Oud-Beijerland hebben vandaag de landelijke erkenning ´wij werken mantelzorgvriendelijk´ ontvangen. Namens de Stichting Werk & Mantelzorg reikte Arie Mol (wethouder gemeente Binnenmaas en voor de vijf gemeenten bestuurlijk trekker van dit onderwerp) de erkenningen uit aan de vijf gemeentesecretarissen en medewerkers van de afdelingen Personeel & Organisatie.

  Lees meer
 • Word ook dementievriend

  (13-02-2018)

  Vorige week ging de landelijke campagne ‘Omgaan met dementie op straat’  van start, met TV commercials die de komende weken op verschillende media te zien zijn. In deze commercials worden mensen opgeroepen een online training te doen die hen helpt om te gaan met mensen met dementie.

  Ook in de Hoeksche Waard zetten gemeenten en organisaties zich in om te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen functioneren in hun eigen omgeving.  Daarvoor zijn nu alle baliemedewerkers van gemeenten getraind en proberen we zoveel mogelijk mensen dementievriend te laten worden. Dat gaat heel eenvoudig via de website www.samendementievriendelijk.nl. De komende week worden via de gemeentehuizen en huisartsenposten bovendien kaarten verspreid om de aandacht op het onderwerp te vestigen.

  Samen kunnen we zorgen voor een veilige omgeving waarin mensen met dementie zo lang mogelijk een waardevol leven kunnen hebben.

  Lees meer
 • Café GEZIeN; woensdag 7 maart in Puttershoek

  (13-02-2018)

  Café GEZIeN Hoeksche Waard is een ontmoetings- en kenniscafé dat 4x per jaar wordt georganiseerd door en voor (groot)ouders, pleegouders, verzorgers en anders geïnteresseerden, die vragen of zorgen hebben rondom een kind of het gezin.

  Woensdag 7 maart komend Café GEZIeN weer bij elkaar in De Drie Lelies, Narvikstraat 1 in Puttershoek. Van 19.30 tot 21.30 uur wordt er gesproken over het thema Passend Onderwijs. Wat houdt Passend Onderwijs in? Wat betekent het voor mijn kind? etc.

  Lees meer
 • Inloopspreekuur casemanagers dementie

  (31-01-2018)

  Elke maand houden de casemanagers dementie, op verschillende locaties in de Hoeksche Waard, een geheugen- inloopspreekuur. Het geheugenspreekuur is bedoeld voor inwoners die vragen hebben over het geheugen of over andere klachten, zoals concentratieproblemen of somberheid. De vragen kunnen gaan over uzelf, maar ook bijvoorbeeld over uw partner of één van uw ouders. Er kan ook een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek wordt afgerond met een vrijblijvend advies. Het bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis.
   

  Lees meer
 • Wijkteam Oud-Beijerland gestart

  (11-01-2018)

  Vandaag is het Wijkteam Oud-Beijerland gestart. In dit team werken medewerkers van Kwadraad, Careyn, Wmo Hoeksche Waard, Werk & Inkomen Hoeksche Waard, Welzijn Hoeksche Waard, Zorgwaard, Stichting MEE en Stichting Pameijer samen. Met elkaar bieden zij ondersteuning aan Oud-Beijerlanders van 18 jaar en ouder, die  door ziekte, handicap of financiële problemen hulp nodig hebben. Door samen te werken in één team zijn onderlinge lijnen kort en kan men de cliënt beter en efficiënter ondersteunen. ’Vragen van inwoners worden door een deskundig en gevarieerd team van professionals opgepakt. De hulpvrager heeft daarbij altijd één aanspreekpunt binnen het team.’, aldus wethouder Ina van der Werf-Weeda (gemeente Oud-Beijerland). ‘Om de hulpvrager zo goed mogelijk te kunnen helpen, werkt het team samen met vele andere organisaties.’

  Lees meer
 • Digitale nieuwsbrief sociaal domein - preventie en innovatie

  (20-12-2017)

  Om de zorg voor jong en oud goed en betaalbaar te houden - ook in de toekomst – zijn slimme, vernieuwende en preventieve ideeën en initiatieven nodig, die goed aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard geloven dat de samenleving zelf verantwoordelijk is voor veranderingen die wenselijk en noodzakelijk zijn en dat wij als overheid onderdeel zijn van deze samenleving. Dit bereiken we door hier actief en samen aan te werken en vooral door te DOEN! In 2017 hebben we als gemeenten veel mooie ideeën en initiatieven kunnen ondersteunen vanuit het Innovatiefonds Wmo of Lokale Impuls Jeugdhulp. In de bijgaande nieuwsbrief vertellen we u meer over deze projecten. We zijn trots op wat partners hebben gerealiseerd!

  Lees meer
 • Jonge mantelzorger overhandigt schilderij aan wethouder Mol

  (15-12-2017)

  Enkele jonge mantelzorgers hebben een prachtig schilderij gemaakt met als titel: ‘Lieve mensen’. Dit schilderij maakten zij voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Woensdag 13 december overhandigde Thijs, namens de jonge mantelzorgers, het kunstwerk aan wethouder Arie Mol (gemeente Binnenmaas en bestuurlijk opdrachtgever mantelzorgondersteuning Hoeksche Waard).

  Lees meer
 • Mantelzorgcomplimenten persoonlijk bezorgd

  (11-12-2017)

  Afgelopen zaterdagmorgen om 10.00 uur verzamelde een groep college- en raadsleden uit de vijf Hoeksche Waardse gemeenten zich bij restaurant Koningshoeve in Klaaswaal voor de start van de bezorgactie van de “Blijk van Waardering”. Ieder van hen heeft zaterdag een aantal  mantelzorgcomplimenten persoonlijk bij de mantelzorgers thuis bezorgd. De overige mantelzorgcomplimenten worden de komende dagen bij de mantelzorgers thuis afgegeven.

  Lees meer
 • Week tegen de Kindermishandeling, 20 t/m 26 november 2017

  (16-11-2017)

  Met de Week tegen Kindermishandeling wordt er aandacht gevraagd voor het thema kindermishandeling. En dat is hard nodig! In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Dat is veel te veel natuurlijk!

  Lees meer
 • Mantelzorgers in het zonnetje gezet

  (15-11-2017)

  Op 4 en 11 november jongstleden werd in de Hoeksche Waard de Dag van de Mantelzorg gevierd. Een happening die jaarlijks terugkomt en qua deelnemers de afgelopen tien jaar gegroeid is van 80 naar bijna 400 deelnemers.

  Lees meer
 • Stichtig SaveWings organiseert activiteiten voor pleegouders

  (05-11-2017)

  De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben de Stichting SaveWings gevraagd activiteiten te organiseren om pleegouders te ondersteunen. SafeWings maakt onderscheid tussen enerzijds activiteiten die de kennisuitwisseling en weerbaarheid van u als pleegouder verhoogt, en anderzijds activiteiten die de zorgdruk vermindert. Het gaat om activiteiten om zelf en met elkaar weer even op adem te komen. Dit gebeurt door activiteiten voor pleegkinderen te organiseren zodat u even ‘vrij‘ heeft. En voor u als pleegouder zelf door ontmoetingsavonden te houden waar u aan elkaar het verhaal van wat het pleegouderschap met u doet kwijt kunt en door op u afgestemde weerbaarheidstrainingen. Ook organiseert SafeWings jaarlijks een ‘Inspiratie avond’ waar honderden pleegouders elkaar ontmoeten en op een inspirerende wijze contacten kunnen leggen. ‘Samen meer pleeggezin’ is ons motto.

  In de Hoeksche Waard worden dit jaar 3 activiteiten georganiseerd:

  Lees meer
 • Odensehuis bundelt verhalen in ‘Een twinkeling in de ogen’

  (28-10-2017)

  Het afgelopen jaar verscheen er een serie van 12 verhalen over het Odensehuis Hoeksche Waard (Oud-Beijerland) in Het Kompas. Deze verhalen zijn gebundeld onder de titel ‘Een twinkeling in de ogen/ Verhalen over geheugenproblemen en dementie’.

  ,,Het lukt ons steeds beter om over het voetlicht te brengen wat dementie is en wat het betekent voor mensen en hun omgeving’’, zei de voorzitter van het Odensehuis Hoeksche Waard, Gee Rooimans, tijdens de presentatie. ,,De publicaties in Het Kompas hebben ons enorm geholpen om te worden wie wij nu zijn.’’

  Lees meer
 • Café GEZIeN HW, woensdag 22 november 2017

  (28-10-2017)

  De decembermaand komt er weer aan! Voor veel ouders is het een lastige periode. Ziet u ook zo op tegen de komende feestdagen? Zijn uw kinderen de hele maand van slag? Stapelen de feestjes zich op en weet u niet meer waar u goed aan doet? Sint, Kerst, Oud- en Nieuw en soms ook nog verjaardagen tussendoor? Heeft u moeite om uw gezin draaiende te houden? Waar loopt ú tegen aan. Hoe doen andere ouders dat eigenlijk? Kom op woensdag 22 november naar het tweede Café GEZIeN.

  Lees meer
 • Hoeksche Waardse gemeenten zetten mantelzorgers in het zonnetje met Blijk van Waardering

  (05-10-2017)

  Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Mantelzorg wordt gegeven vanuit een persoonlijke relatie. Dat maakt het waardevol en uniek voor zowel de mantelzorger als voor degene die zorg ontvangt.  Je ondersteunt een ander en maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. Om mantelzorgers te bedanken voor hun inzet hebben de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard de Blijk van Waardering ingesteld. Mantelzorgers of zorgvragers kunnen de Blijk van Waardering, een VVV-bon ter waarde van € 50,-, aanvragen via deze website.  

 • Week van de Opvoeding, 2 t/m 8 oktober

  (03-10-2017)

  Deze week is het de Week van de Opvoeding. Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Daarom staat de hele week in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Meer informatie vindt u op www.weekvandeopvoeding.nl.

  Lees meer
 • Minicursus ‘Psychiatrie voor dummy’s’: Iets voor u?

  (29-09-2017)

  Psychische klachten komen veel voor en bij alle mensen. Het kan dan lastig zijn om de ander goed te snappen. In het contact als vrijwilliger merkt u dat het gesprek soms niet lekker loopt. Als u mensen met psychische klachten beter wilt begrijpen, dan is de minicursus psychiatrie voor dummy’s wellicht iets voor u!

  Lees meer
 • Bewustwordingscampagne Mantelzorg van start

  (27-09-2017)

  Vandaag is de bewustwordingscampagne mantelzorg Hoeksche Waard gestart. Wethouder Arie Mol (gemeente Binnenmaas) is bestuurlijk trekker voor mantelzorgondersteuning in de Hoeksche Waard. Vandaag deed hij, tijdens de Actief SeniorenBeurs in Puttershoek, de aftrap van de campagne. De vijf gemeenten van de Hoeksche Waard organiseren samen met MEE deze campagne. Enerzijds om mantelzorgers erop te attenderen dat het belangrijk is wat zij doen. Anderzijds om hen tijdig de ondersteuning en waardering te geven die ze nodig hebben, zodat zij zelf in balans blijven.       

  Lees meer
 • Vergeet MIJ niet

  (25-09-2017)

  Op vrijdag 22 september organiseerden samenwerkende partijen zoals MEE, GGD zhz, Odensehuis HW, Welzijn Hoeksche Waard en Careyn een informatieve en ontspannende middag over Dementie in de Eendrachtshoeve in Zuid- Beijerland. Een onderwerp waar de gemeenten regionaal de handen voor ineen hebben geslagen, omdat dementie volksziekte nummer één wordt en we er dus allemaal mee te maken krijgen. Maar wat kun je doen voor iemand met Dementie? En hoe herken je de signalen? Wat kun je betekenen voor mantelzorgers die thuis zorgen voor iemand met deze ziekte? Vrijdagmiddag stond in het teken van deze vragen, én in het teken van ontspanning.

  Lees meer
 • Bijeenkomsten Knap ouderschap in gemeente Binnenmaas

  (22-09-2017)

  Voor alle (toekomstige) ouders in Gemeente Binnenmaas: Knap Ouderschap. Een leuke en leerzame bijeenkomst. Ontmoet andere ouders, krijg een goodiebag en maak kans op een bon van Prénatal!

  Lees meer
 • Komt u woensdag 13 september naar Café GEZIeN?

  (12-09-2017)

  Het thema is 'Ieder kind is anders'

  Café GEZIeN is een initiatief van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Het is voor (groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met jeugdhulp. De gemeenten willen hiermee een plek creëren waar ze andere ouders, professionals en gemeentefunctionarissen kunnen ontmoeten om kennis, tips en ervaringen te delen rondom de problemen die zij ervaren.

  Café GEZIeN is op woensdag 13 september 2017 en vindt van 19.30 tot 21.00 uur plaats in De Drie Lelies in Puttershoek. Het thema is ‘Ieder kind is anders’. De toegang is gratis.

  Lees meer
 • Gemeenten passen beleid Huishoudelijke Ondersteuning aan

  (07-09-2017)

  De uitvoering van de Huishoudelijke Ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Vanaf 1 november 2017 passen de vijf gemeenten het beleid aan. Bij de toekenning van Huishoudelijke Ondersteuning gaan de gemeenten niet langer uit van het resultaat ‘een schoon en leefbaar huis’, maar wordt beschreven welke werkzaamheden in hoeveel uur worden uitgevoerd. Met inwoners die al Huishoudelijke Ondersteuning hebben, wordt contact opgenomen en een gesprek gevoerd. Naar aanleiding van dit gesprek wordt de indicatie samen met de cliënt omgezet naar de nieuwe werkwijze. De verwachting is dat er bij een ongewijzigde situatie geen enkele cliënt op achteruit gaat. Voor inwoners die een nieuwe aanvraag voor Huishoudelijke Ondersteuning indienen, gaat het nieuwe beleid op 1 november 2017 in.  

  Lees meer
 • Mantelzorger nomineer uw steun en toeverlaat voor de Mantelzorg Award

  (06-09-2017)

  Ook dit jaar worden de Mantelzorg Awards uitgereikt aan bijzondere mensen, die een mantelzorger steunen. Mantelzorgers kunnen tot en met 8 oktober hun steun en toeverlaat nomineren voor een Mantelzorg Award via www.mantelzorgawards.nl.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Samenleving - Wonen, Welzijn en Zorg

  (22-08-2017)

  De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard werken op vele gebieden met elkaar samen. Dit doen ze projectmatig, maar ook middels het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW). Het SOHW richt zich op onderwerpen in de beleidsgebieden ruimte, landschap, economiesamenleving en integrale veiligheid. Over deze onderwerpen geeft SOHW regelmatig nieuwsbrieven uit.

  Lees meer
 • Gratis online budgethulp voor alle inwoners; hoekschewaard.startpuntgeldzaken.nl.

  (06-07-2017)

  Op maandag 3 juli heeft wethouder Arie Mol, lid van het dagelijks bestuur van Werk & Inkomen Hoeksche Waard (WIHW), de online geldplannen van Startpunt Geldzaken gelanceerd. Dankzij deze gratis budgethulp kunnen de inwoners van Hoeksche Waard voortaan zelf hun inkomsten en uitgaven in balans brengen en houden.

  Lees meer
 • De vijf gemeenten bedanken alle Social Brokers in de Hoeksche Waard!

  (16-06-2017)

  Dankzij jullie luisterend oor en ondersteuning bij (kleine en grote) vragen of problemen van jongeren in de Hoeksche Waard, is mogelijk voorkomen dat hun problemen groter werden. Hiermee is het vangnet voor jeugd in de Hoeksche Waard sterker dan voorheen!

  Lees meer
 • Samen zorgen we voor een veilig thuis in de Hoeksche Waard

  (28-05-2017)

  In de Hoeksche Waard hebben ruim 20 organisaties die met ouderen werken besloten gezamenlijk op te treden tegen ouderenmishandeling. Samen willen we zorgen dat iedereen een veilig thuis heeft.

  Lees meer
 • Programma Weer thuis!

  (23-05-2017)

  Mensen uit de opvang en Beschermd Wonen helpen aan een zelfstandige woning

  Lees meer
 • Eerste Vrijwilligerscafé in de Hoeksche Waard, 16 juni 2017

  (19-05-2017)

  Het vrijwilligerscollege van Welzijn Hoeksche Waard organiseert op vrijdag 16 juni van 15.00 tot 17.00 uur voor het eerst een Vrijwilligerscafé in Heemzicht, Piershil. 

  Lees meer
 • Bijeenkomsten positief denken voor mantelzorgers

  (08-05-2017)

  Mantelzorg overkomt je. Maar om goed te kunnen zorgen voor een ander, moet u ook goed voor uzelf zorgen. Om u daarbij te ondersteunen, worden er dit jaar meerdere bijeenkomsten Positief denken voor mantelzorgers georganiseerd.

  Lees meer
 • Wmo- cliëntervaringsonderzoek

  (17-04-2017)

  De gemeenten in de Hoeksche Waard zijn benieuwd naar de ervaringen van klanten met de geboden ondersteuning en diensten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarom ontvangen inwoners uit de Hoeksche Waard, die in 2016 ondersteuning ontvingen, een vragenlijst.

  Voorbeelden van ondersteuning zijn: hulp bij het huishouden, vervoer, een scootmobiel of een aanpassing in huis. Maar er zijn ook andere vormen van ondersteuning mogelijk. Zo kan het zijn dat u is gevraagd om een beroep te doen op uw familie, vrienden of kennissen. Of dat u bent doorverwezen naar een andere organisatie.

  Lees meer
 • Jaarverslag 2016 Jeugdteams Hoeksche Waard

  (07-04-2017)

  Bij het samenstellen van het jaarverslag 2016 van de jeugdteams in de Hoeksche Waard is gekozen voor een bijzondere insteek. Het jaar is samengevat in een achttiental speerpunten, uitgetekend door een cartoonist en bijeen gebracht in één afbeelding. Op deze ludieke manier wordt in een oogopslag getoond op welke manieren de jeugdprofessionals zich inzetten voor een nog betere dienstverlening. Op de website van de Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid kunt u het jaarverslag lezen en wordt bij elke schets een toelichting gegeven.

 • Eigen bijdrage 2017

  (24-03-2017)

  De colleges van burgemeesters en wethouders van de vijf gemeenten hebben in december 2016 besloten om, met ingang van 1 januari 2017, de opgelegde eigen bijdrage op alle maatwerkvoorzieningen te continueren. Ook is er besloten het eigen bijdrage beleid aan te passen, zodat inwoners zo min mogelijk geconfronteerd worden met de nadelige effecten van de nieuwe wijze van inkoop dagbesteding/begeleiding en hulpmiddelen.

  Lees meer
 • Nathalie Nuij: straatcoach voor jongeren in Korendijk

  (21-03-2017)

  Nathalie Nuij is werkzaam als straatcoach in gemeente Korendijk. Als straatcoach zet zij zich in voor jongeren (en jeugd) binnen de gemeente. Zij houdt zich bezig met vraagstukken als: Hoe gaat het met de jeugd/jongeren binnen de gemeente? Waar hebben jeugd/jongeren behoefte aan? En hoe kunnen we behoeftes, mogelijkheden en ideeën met elkaar uitwerken en verwezenlijken?

  Lees meer
 • Vaststelling Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017

  (20-01-2017)

  De colleges van burgemeester en wethouders van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 vastgesteld.

  Lees meer
 • Vacature verandermanager Sociaal Beleidsteam

  (13-12-2016)

  Per direct zoeken wij voor een periode van 1,5 jaar een Verandermanager Sociaal Beleidsteam voor 36 uur per week. Heb je interesse in deze functie, solliciteer dan voor 26 december per mail naar sollicitatie@sohw.org.

  Lees meer
 • Mantelzorgcomplimenten persoonlijk bezorgd

  (12-12-2016)

  Afgelopen zaterdagmorgen om 10.00 uur verzamelde een groep college- en raadsleden uit de vijf Hoeksche Waardse gemeenten zich bij restaurant Koningshoeve in Klaaswaal voor de start van de bezorgactie van de “Blijk van Waardering”. Ieder van hen brengt deze week een aantal  mantelzorgcomplimenten persoonlijk bij de mantelzorgers thuis.

  Lees meer
 • Bewonerskrant 2016

  (30-11-2016)

  Deze week valt bij alle huishoudens in de Hoeksche Waard de derde informatiekrant ‘Samen meer Hoeksche Waard’ in de brievenbus.

  Lees meer
 • Op weg naar een dementievriendelijk Hoeksche Waard

  (17-11-2016)

  Dementie wordt volksziekte nummer 1. De ziekte treft één op de vijf mensen in Nederland, dus we krijgen er allemaal mee te maken. In de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Mede door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de Hoeksche Waard de komende jaren met 93% toenemen. De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard gaan zich, samen met diverse partners, daarom inzetten om een dementievriendelijke regio te worden.

  Lees meer
 • Gemeenten en zorgaanbieders tekenen nieuwe overeenkomst voor Wmo-zorg in de Hoeksche Waard

  (11-11-2016)

  Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen met beperkingen, chronische, psychische of psychosociale problemen.  Hiervoor is in 2015 een tweejarig contract met de zorgaanbieders gesloten. Dit contract loopt op 31 december 2016 af. Daarom zijn de gemeenten en zorgaanbieders opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot nieuwe werkafspraken en een nieuw contract voor de periode van twee jaar. Dit contract is vrijdag 11 november ondertekend door alle partijen.

  Lees meer
 • Wmo-vragen? Neem contact op met het Wmo Hoeksche Waard

  (07-11-2016)

  De  vijf Wmo-loketten in de Hoeksche Waard zijn samen gegaan tot Wmo Hoeksche Waard. Voor vragen over hulp vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kunt u de medewerkers maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur bereiken op  telefoonnummer 088-647 19 20 of per mail naar contact@WmoHW.nl.

  Lees meer
 • Jonge mantelzorgers genieten van een uitstapje

  (01-11-2016)

  Zaterdag 8 oktober was het zo ver.  Er werd een leuke middag georganiseerd bij “de Koningshoeve” in Klaaswaal. Niet zomaar voor iedereen, maar speciaal voor jonge mantelzorgers. Deze dag werd georganiseerd door de Overbrugging en MEE Zuid-Hollandse Eilanden.

  Lees meer
 • Mantelzorger meld u aan!

  (12-02-2016)

  Mantelzorgers hebben soms behoefte aan ondersteuning en aan gesprekken of leuke activiteiten met andere mantelzorgers. Volwassen mantelzorgers kunnen zich hiervoor aanmelden bij MEE Zuid-Hollandse Eilanden.

  Lees meer
Archief

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan het contactformulier in zodat wij u verder kunnen helpen.

U bent hier:Home | Samen meer Hoeksche Waard | Nieuws
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen 
E-mail: info@samenmeerHoekscheWaard.nl