Innovatiebudget

Heeft u een goed idee, waarmee u uw omgeving een plezier kan doen? Grijp dan nu uw kans en  meld dit aan.

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben gezamenlijk een budget beschikbaar gesteld voor innovatie in de zorg voor kwetsbare burgers. Dat wil zeggen dat er geld vrij is gemaakt voor vernieuwende ideeën en werkwijzen, die er toe leiden dat mensen langer actief deel kunnen nemen aan de samenleving. De gemeenten willen met dit Innovatiebudget zorgaanbieders, instellingen en inwoners stimuleren om vernieuwende ideeën/werkwijzen te realiseren.

Ideeën

Om in aanmerking te komen voor het Innovatiebudget moet het idee een bewuste verandering zijn, waardoor de werkwijze en/of kwaliteit van de zorg/ondersteuning verbetert. Wij kijken onder andere naar de wijze waarop gewerkt wordt aan het versterken van de eigen kracht van mensen en hoe het deelname aan de samenleving stimuleert. Belangrijk is ook in hoeverre het plan gericht is op preventie, waardoor andere (zwaardere) zorg niet of minder nodig is. De voorzieningen moeten er voor zorgen dat iemand langer zelfstandig kan blijven wonen en/of actief kan blijven deelnemen aan de samenleving.

Aanvragen innovatiebudget

Iedereen (inwoners, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders etc.) komt voor een bijdrage uit het Innovatiebudget in aanmerking. De ingediende plannen moeten dit jaar geïnitieerd zijn of worden én moeten voldoen aan een aantal doelstellingen, zoals het uitdragen van de eigen kracht-benadering, het hebben van een preventieve werking en een regionaal karakter. Bekijk voor een uitgebreide beschrijving de documenten 'Spelregels innovatiebudget Hoeksche Waard' en 'Spelregels innovatiebudget maatwerkvoorziening'.

Beoordeling aanvragen

Voor de beoordeling van de aanvragen wordt geen maximum bedrag per innovatie gehanteerd, maar wordt naar de inhoud van de aanvraag gekeken.

Heeft u een aanvraag?

Zolang de middelen toereikend zijn, kunnen aanvragen worden gehonoreerd. Heeft u een initiatief dat past binnen het Innovatiebudget? Dient u dan uw aanvraag door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en bij ons aan te leveren.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan het contactformulier in zodat wij u verder kunnen helpen.

U bent hier:Home | Maatschappelijke ondersteuning | Innovatiebudget
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen 
E-mail: info@samenmeerHoekscheWaard.nl