Huishoudelijke Ondersteuning

Ondersteuning bij het huishouden

Mensen blijven graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis en buurt wonen, dat geldt ongetwijfeld ook voor u. Door omstandigheden kan het bijhouden van het huishouden moeilijker worden. Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren en/of vrienden die een handje willen helpen. Of kan er gebruik gemaakt worden van diensten in uw omgeving, zoals een boodschappen- of maaltijddienst. Ook zijn er welzijns-, vrijwilligers- en kerkelijke organisaties die een oplossing kunnen bieden. En misschien kunt u zelf iemand inhuren om u te helpen. De meeste mensen regelen op deze manier zelf ondersteuning.

Maar als u geen hulp heeft of als de hulp die u in uw omgeving kunt vinden niet voldoende, dan kunt u terecht bij Wmo Hoeksche Waard.

Wmo Hoeksche Waard kan u informatie geven over de mogelijkheden voor ondersteuning. Ook kan de Wmo-consulent beoordelen of u in aanmerking komt voor Huishoudelijke Ondersteuning vanuit de Wmo. Op werkdagen kunt u tussen 08.30 en 16.30 uur bellen met de Wmo Hoeksche Waard, telefoonnummer 088-647 19 20. U kunt ook een e-mail sturen naar contact@WmoHW.nl.

Bij u op gesprek

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo, komt een Wmo-consulent bij u op bezoek. De consulent bespreekt met u wat er in uw geval nodig is aan ondersteuning. Het is goed om iemand te vragen om bij dat gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent, bijvoorbeeld een mantelzorger, familielid of goede kennis. U kunt ook kosteloos gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Geef dat bij de Wmo-consulent aan.

U kiest zelf een zorgaanbieder

Als de Wmo-consulent heeft aangegeven dat u in aanmerking komt voor Huishoudelijke Ondersteuning, dan kiest u zelf een zorgaanbieder. Wmo Hoeksche Waard heeft de onderstaande lijst met zorgaanbieders, waaruit u een keuze kunt maken.

Alerimus

Zorgwaard

Tzorg

Heemzicht

Cavent

(0186) 61 87 44

(078) 676 34 00

(010) 298 36 20

(0186)- 69 31 22

(0186) -63 61 00

www.alerimus.nl

www.zorg-waard.nl

www.tzorg.nl

www.heemzicht.nl

www.cavent.nl

Rapportage en beschikking

De afspraken die met u gemaakt zijn over  de ondersteuning, worden vastgelegd in een rapport. U geeft akkoord op dit rapport. Nadat u akkoord heeft gegeven, ontvangt u een brief (beschikking) van Wmo Hoeksche Waard.

In deze brief (beschikking) wordt aangegeven uit welke activiteiten de Huishoudelijke Ondersteuning bestaat en het aantal minuten dat daarvoor beschikbaar is. Wmo Hoeksche Waard geeft de informatie ook door aan de door u gekozen zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt dan contact met u op voor het uitvoeren van de Huishoudelijke Ondersteuning.

Verandering in uw situatie?

Heeft u Huishoudelijke Ondersteuning uit de Wmo, maar is uw situatie veranderd? Neem dan ook contact op met de Wmo Hoeksche Waard. Een Wmo-consulent kijkt met u wat er veranderd is en of er meer of andere ondersteuning nodig is.

Eigen bijdrage

Als u Huishoudelijke Ondersteuning via de Wmo (gemeente) aanvraagt, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend en opgelegd door het CAK. De eigen bijdrage wordt vastgesteld voor een periode van 4 weken. Het CAK hanteert hiervoor een vast schema. Van het CAK ontvangt u voor elke periode een factuur voor de eigen bijdrage. Deze factuur bevat informatie over de eigen bijdrage, de betaling en de termijn van betaling.

Heeft u vragen over uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK, telefoonnummer 0800-1925 (gratis). Op de website www.hetcak.nl kunt u ook zelf voor uw situatie de maximale periodebijdrage uitrekenen.

Huishoudelijke Hulp Toelage

Wilt u af en toe eens extra karweitjes in huis laten doen, dan kunt u ook gebruik maken van de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. U betaalt voor deze vorm van ondersteuning € 9,50 per uur. De medewerkers van Wmo Hoeksche Waard kunnen u hierover meer vertellen.

Niet gevonden wat u zocht?

Vul dan het contactformulier in zodat wij u verder kunnen helpen.

U bent hier:Home | Maatschappelijke ondersteuning | Huishoudelijke Ondersteuning
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen 
E-mail: info@samenmeerHoekscheWaard.nl